TROND TORGERSEN

TROND TORGERSEN

Trond Torgersen

 

 

 

 

 

Malermester

Trond Torgersen opprettet Malermester Torgersen AS i 1992 sammen med Rune Halland og Bjarte Hessen, men selv om han fortsatt er i ledelsen har han av ulike årsaker måtte trekke seg tilbake fra eiersiden og overlatt ansvaret til sine gode kolleger.

Han tråkket sine barnesko på Minde og fullførte grunnskolen på Ny-Khronborg Skole før han tok til med yrkesskole og Mesterbrev ved Bedriftsleder Skolen i Bergen.

Han valgte maleryrket fordi det var noe han stortrivdes med på yrkesskolen, og det prosjektet han husker best i sin tid i firmaet er da Malermester Torgersen AS ble hovedleverandør for JM på et prosjekt på Stongafjellet. For ham har Malermester Torgersen AS vokst seg til å bli et firma som yter kvalitet, og som legger sin flid i å være pålitelige og presise. Innad i staben er det et godt samhold og flotte folk som gjør at man har lite gjennomtrekk av ansatte.