Takrenner

Takrenner

Takrenner

Hvorfor sjekke takrenner jevnlig?

Dårlig vedlikehold kombinert med at dine takrenner har blitt montert med for lite fall, kan føre til at de sprekker og vannet renner dit det ikke bør. Det kan derfor være lurt å fjerne løv i flere omganger gjennom sesongen, og kanskje spesielt dersom du bor i nærheten av en skog eller har løvfellende trær nær huset ditt.

 

Man bør heller ikke montere takrennene helt i vater, men snarere se hvor mye fall en kan ha før det blir iøynefallende. Da har du sikret deg et bra fall!
Sjekker man takfotbeslaget som går inn under taksten/takbelegget og ned i takrennen i tillegg til vulsen (skjøten) på nedløpsrøret, samt sjekke at bendene inn mot veggen er tette i skjøtene er man i alle fall godt sikret.