Stillas, lift og klatring

Stillas, lift og klatring

Stillas, lift og klatring

Hvorfor bruke stillas?

I Norge er det slik at Arbeidsgiver, ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden, er pålagt å vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte ved bruk av stillas, lift og klatring, men stillas og lift skal prioriteres fremfor sele og tau, og kollektive vernetiltak som rekkverk skal også prioriteres fremfor personlige tiltak som fallsikringsutstyr.

 

Det er lurt å sørge for sikkerheten også når man planlegger å gjøre jobben på egenhånd som privatperson, lag eller forening, selv om man ikke er pålagt de samme kravene som en fagarbeider er gjennom lovverket vårt.

 

Det stilles da krav til at de som skal bruke stillaset har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, hvis dette ikke gjøres av leverandør.  Hos oss blir denne veiledningen utarbeidet av en kvalifisert person fra vår samarbeidspartner Still-Tek som kjenner det aktuelle stillasets kompleksitet.