Skadd treverk

Skadd treverk

Skadd treverk

Hva kan føre til skadd treverk?

Skadd treverk oppstår dersom veggen er angrepet av sopp og alger, og ikke blir behandlet i tide! Det må snarest påføre et spesialmiddel som dreper sopp og alger, for det er slett ikke ttilstrekkelig å  bare vaske og skrubbe fasaden ren! I mange tilfeller kan det dessverre også bli nødvendig å male huset på nytt.

Behovet for ny maling øker dersom sopp eller alger har fått stå i fred i treverket for lenge. Skitne vegger tiltrekker seg nemlig fukt, og gjør at grobunnen for ulike mikroorganismer blir bedre. I skitten sitter det også soppsporer, og blir disse sittende lenge nok kan det forårsake råte. Med mer fuktig vær og økende luftforurensing har vekstforhold for sopp og alger blitt bedre. En årlig husvask er med på å forebygge og gi dårligere vekstvilkår.