REFERANSER

Referanser på tidligere prosjekter

For å hjelpe kundene våre mest mulig med planlegging av prosjektrammer både økonomisk og tidsmessig, vil vi fortløpende poste noen av våre referanseprosjekter her på denne siden. Dette for både å kunne vise vårt brede kompetanseområde, vår evne til å håndtere ulike prosjektstørrelser mest effektivt, samt vår produktivitet og profesjonalitet.

 

Her vil du finne prosjekter som kan tilsvare det du selv ønsker gjennomføre slik at du kan få en viss pekepinn på hva du må beregne i fht. prisklasse og tidsrammer.

 

NB! Vi oppgir kun veiledende prisramme og tidsbruk da hvert enkelt prosjekt er unikt og vil kreve et eget anbud. Oppgitte prisklasser og tidsrammer er kun ment som en ekstra-hjelp for private og borettslag i sin planleggingsfase, og må altså derfor ikke legges til grunn som et reelt anbud da dette vil kreve en egen gratis befaring som du kan bestille her.