Redusert levetid maling

Redusert levetid maling

Redusert levetid maling

Hva gir fører til redusert levetid?

For å forebygge redusert levetid på malingen og fasaden bør man utføre årlig renhold av treverket med et egnet vaskemiddel, og her er grundig skylling en viktig forebygging!  Gjennom hyppig renhold sørger man for at levetiden på maling og beis blir så lang som mulig!

Vanligvis kan denne jobben gjøres med lavtrykkssprøyte (ikke høyttrykkspyler) og hageslange, men dersom veggen er ekstra skitten, eller har utslag av sopp eller alger er det nødvendig å bruke en børste eller svamp for å fjerne alt før rengjøringen gjentas.

Spør en bileier hvor lurt det er å polere bilen før du vasker den, og du får et vantro blikk til svar. Dessverre er mange huseiere ikke klar over at det samme må gjelde maling! For det er mye mer enn eksos og nitrøse gasser som fester seg i overflaten på et hus. Fra løvtrær kommer det masse lett, organisk materiale som f.eks bjørkepollenet om våren, og om sommeren  oppstår det varme luftstrømmer som løfter støv og partikler oppover langs veggen. Så avleirer det seg, særlig under elementer som stikker ut – f.eks taket.

Husk at den skitne husveggen kan være nokså ren i nedkant, der oppspruten fra slagregn er en form for vaskemaskin.

Bruker du for lang tid på jobben, slik at det blir skittent mellom lagene du maler, vil malingen slippe igjen etter to-tre år. Det betyr at den også vil slippe inn mer av den samme forurensningen som du prøver forebygge ved å male husveggen! Hvis du leier et firma til å gjøre jobben for deg, blir det derimot gjort fortløpende og raskt, og ikke innimellom foreldremøter, dugnader og jobb!